Kallelse till årsmöte 2022

Touhou Sweden kallar till årsmöte! Datum: 14 December. Tid: 19:00 Plats: Touhou Sweden Discord Alla medlemmar är välkomna att delta! Punkterna på dagordningen kommer se ut som följande: 1. Mötets öppnande. 2. Mötets behörighet. 3. Val av mötets ordförande. 4. Val av mötets sekreterare. 5. Val av två personer att justera protokollet. 6. Godkännande av…

Kallelse till årsmöte 2021

Touhou Sweden kallar till årsmöte! Datum: 21 December. Tid: 19:00 Plats: Touhou Sweden Discord Alla medlemmar är välkomna att delta! Punkterna på dagordningen kommer se ut som följer: 1. Mötets öppnande. 2. Mötets behörighet. 3. Val av mötets ordförande. 4. Val av mötets sekreterare. 5. Val av två personer att justera protokollet. 6. Godkännande av…