Kallelse till årsmöte 2021

Touhou Sweden kallar till årsmöte! Datum: 21 December. Tid: 19:00 Plats: Touhou Sweden Discord Alla medlemmar är välkomna att delta! Punkterna på dagordningen kommer se ut som följer: 1. Mötets öppnande. 2. Mötets behörighet. 3. Val av mötets ordförande. 4. Val av mötets sekreterare. 5. Val av två personer att justera protokollet. 6. Godkännande av…