Föreningsmöte 8:e Mars

Nästa styrelsemöte planeras att hållas på Onsdagen den 8:e Mars 2017 kl 19:00 på styrelsens Discord-server. Föreningsmedlemmar är välkomna att delta.