På grund av att inte nog med styrelsemedlemmar närvarade så skjuts mötet upp till den onsdag den 2 November kl 1900.