Styrelsemöte 15:e November

Nästa styrelsemöte planeras att hållas Onsdagen den 15:e November kl 19:00 på Touhou Swedens Discord-server. Föreningsmedlemmar är välkomna att delta.