Styrelsemöte 17:e Maj

Nästa styrelsemöte planeras att hållas Onsdagen den 17:e Maj 2017 kl 19:00 på styrelsens Discord-server. Föreningsmedlemmar är välkomna att delta.