Styrelsemöte 18:a April

Nästa styrelsemöte planeras att hållas Onsdagen den 18:a April kl 19:00 på Touhou Swedens Discord-server. Föreningsmedlemmar är välkomna att delta.