Styrelsemöte 18:e Oktober

Nästa styrelsemöte planeras att hållas Onsdagen den 18:e Oktober kl 19:00 på Touhou Swedens Discord-server. Föreningsmedlemmar är välkomna att delta.