Styrelsemöte 20: april

Nästa styrelsemöte planeras att hållas den 20:e april kl 19:00. Touhou Swedens Mumble. Föreningsmedlemmar är välkomna att vara delta i mötet.