Styrelsemöte 21:a Mars

Nästa styrelsemöte planeras att hållas Onsdagen den 21:a Mars kl 19:00 på Touhou Swedens Discord-server. Föreningsmedlemmar är välkomna att delta.