Styrelsemöte 22:e Mars

Nästa styrelsemöte planeras att hållas Onsdagen den 22:e Mars 2017 kl 19:00 på styrelsens Discord-server. Föreningsmedlemmar är välkomna att delta.