Styrelsemöte 23:e Augusti

Nästa styrelsemöte planeras att hållas Onsdagen den 23:e Augusti 2017 kl 19:00 på Touhou Swedens Discord-server. Föreningsmedlemmar är välkomna att delta.