Styrelsemöte 24:e Januari

Nästa styrelsemöte planeras att hållas Onsdagen den 24:e Januari kl 19:00 på Touhou Swedens Discord-server. Föreningsmedlemmar är välkomna att delta.