Styrelsemöte 30:e Maj

Nästa styrelsemöte planeras att hållas Onsdagen den 30:e Maj kl 19:00 på Touhou Swedens Discord-server. Föreningsmedlemmar är välkomna att delta.