Styrelsemöte 4: maj

Nästa styrelsemöte planeras att hållas den 4:e maj kl 19:00. Touhou Swedens Mumble. Föreningsmedlemmar är välkomna att vara delta i mötet.