Styrelsemöte 5 april

Nästa styrelsemöte planeras att hållas Onsdagen den 5:e April 2017 kl 19:00 på styrelsens Discord-server. Föreningsmedlemmar är välkomna att delta.