Styrelsemöte 6:e September

Nästa styrelsemöte planeras att hållas Onsdagen den 6:e september kl 19:00 på Touhou Swedens Discord-server. Föreningsmedlemmar är välkomna att delta.