Styrelsemöte 7:e Februari

Nästa styrelsemöte planeras att hållas Onsdagen den 7:e Februari kl 19:00 på Touhou Swedens Discord-server. Föreningsmedlemmar är välkomna att delta.