Styrelsemöte 7:e Mars

Nästa styrelsemöte planeras att hållas Onsdagen den 7:e Mars kl 19:00 på Touhou Swedens Discord-server. Föreningsmedlemmar är välkomna att delta.