Integritetspolicy

Vi vill att våra medlemmar ska känna sig säkra i Touhou Sweden, därför hanterar vi medlemmarnas personuppgifter i enlighet med GDPR.

De uppgifter som du som medlem behöver ange vid registrering av medlemskap används för medlemsrapportering till Sverok och kommer aldrig ges ut till tredje part av oss.

Du har rätt att begära ut vilka uppgifter vi har lagrade om dig samt be om ändring av uppgifterna. Du kan även kontakta oss ifall du vill att vi ska ta bort de uppgifterna vi har men detta skulle då även innebära att vi inte längre har kvar dig i vårt medlemsregister.

Vi lagrar endast dina personuppgifter i Ebas, Sveroks system för medlemsregister. Vid registrering så blir du även tillfrågad att godkänna Sveroks personuppgiftspolicy och den tillgång vi har till uppgifterna är i enlighet med denna. Det är endast vår sittande styrelse som har tillgång till uppgifterna och av oss så används uppgifterna endast för medlemsrapportering till Sverok.

I samband med tävlingar så kan vi även komma att publicera namn på vinnarna av tävlingarna på vår hemsida. Ifall du finns på vår hemsida och vill bli borttagen så kan du kontakta oss, men vi efterfrågar även tillstånd om publicering av vinnaren i samband med tävlingen i fråga.

Vid anmälning till våra tävlingar så kan vi även lagra smeknamn i syfte att administrera turneringar samt eventuellt telefonnummer för att kunna kontakta deltagare under turneringens gång. Dessa lagras lokalt och temporärt (det vill säga ej i någon molntjänst) och tas bort efter arrangemanget under vilken turneringen hölls.